Vévodství slezské

Language | Odkazy | Místní společnosti

Vítáme Vás na stránkách Vévodství slezského, historického zemského území Koruny České, rozkládajícího se v dnešním Moravskoslezském kraji v České republice. Vévodství slezské byl samostaný územní a správní celek v Zemích Koruny České a jeho existence trvá více než 1000 let. Má svoji bohatou historii, kulturu, jazyk, zvyky a tradice.

Vévodství slezské je součástí Koruny České, která je konzervativní politickou stranou založenou na křesťanských principech. Chceme obnovit v našem státu konstituční monarchii a našim vzorem mě Lichtenštejnsko. Uznáváme legitimního panovníka a českého krále Karla Habsbursko – Lotrinského, vnuka našeho posledního Blahoslaveného krále Karla. Chceme obnovit tradice, slušnost, stabilitu a rovnováhu mezi občanem a státem. Naší prioritou je ochrana přírodního a kulturního dědictví, rozvoj vzdělanosti a podpora živnostníků a řemeslníků. Jsme proti Modernismu a prosadíme výuku tradičního umění a řemesel jako např. klasickou architekturu ve spojení s uměním.

vs-map-vevodstvi-slezske-cz

footer